Čerpacie systémy

 

Cerpadlo

Čerpadlá na čerpanie vody zo studní sa rozdeľujú na dve základné skupiny, a to na samonasávacie a ponorné čerpadlá.

Samonasávacie čerpadlá sa používajú pre zásobovanie vodou v rodinných domoch, záhradách, ako aj zásobovanie závlahových systémov záhrad pri rodinných domoch. Pri čerpaní z narážaných studní sú samonasávacie čerpadlá ako jediné riešenie!

Ponorné čerpadlá majú rovnaké použitie ako samonasávacie pri niekoľkonásobne lepšej efektivite. Napr. porovnateľné množstvo vody (25 lit/h pri tlaku 4,0 bar) dáva samonasávacie čerpadlo SPERONI CAM 98 s príkonom 1,3kWh a ponorné čerpadlo WORTEX ST1010 (25lit/h pri tlaku 4,0 bar) s príkonom 0,37kWh!

Dodávame profesionálne ponorné viacstupňové čerpadlá s odolnou konštrukciou jednotlivých stupňov. Materiál plášťa, osadenie difúzorov, puzdrá kolies, hriadeľ, výtlačné hrdlo, ako aj sacia mriežka sú z nehrdzavejúcej ocele. Obežné kolesá sú z technopolyméru NORYL a majú plávajúce uloženie. Čerpadlá zvládajú i čerpanie z čerstvých vrtov s pieskovaním do 180 gm3. Vhodné sú do vrtov od priemeru 120 mm. Maximálny ponor majú 120 m.

Ponorné čerpadla WORTEX dodávame ako sadu s 15m káblom a skrinkou s tepelnou ochranou a kondenzátorom.

Zabezpečujeme návrh čerpacieho systému, dodanie, montáž, ako aj záručný a pozáručný servis.

Pri výbere čerpadla rozhodne neplatí pravidlo, čím silnejšie tým lepšie!

Ponorne cerpadlo


Ovládanie čerpadla je možné niekoľkými spôsobmi.

V súčasnej dobe jeden z najmodernejších spôsobov ovládania čerpadiel je pomocou frekvenčného meniča. Dodávame frekvenčné meniče ARCHIMEDE za bezkonkurenčné ceny. ARCHIMEDE je moderné zariadenie na ovládanie jednofázových čerpadiel. Nahrádza konvenčné systémy s veľkou tlakovou nádobou a tlakovým spínačom. Udržuje konštantný tlak pomocou regulácie otáčok, čím šetrí energiu, t.z. znižuje prevádzkové náklady. Systém pracuje na rozdiel od klasických spôsobov spínania bez tlakových rázov s tzv. mäkkým rozbehom i dobehom. Frekvenčný menič udržuje konštantný tlak pri rôznych odoberaných prietokoch. Funkčná výbava zahŕňa ochranu proti preťaženiu, nadprúdu, prepätiu a podpätiu, taktiež proti suchobehu. Pri prvom štarte si frekvenčný menič sám načíta hodnoty čerpadla a uloží si ich do pamäte.

Napriek vyššej cene toto zariadenie odporúčame, pretože zaručuje návratnosť investície a predlžuje životnosť čerpadla. Je to jeden z najvýhodnejších spôsobov ovládania čerpadla v kombinácií zásobovania vody do rodinného domu a závlahového systém. V rodinnom dome, napr. pri spláchnutí toalety alebo umývaní rúk, je minimálny odber vody. Frekvenčný menič upraví otáčky čerpadla na minimu a tým šetrí prevádzkové náklady. Naopak pri spustení závlahového systému je častokrát maximálny odber, ale pri zachovaní konštantného tlaku.

Konštantný tlak je v závlahových systémoch veľmi dôležitý, pretože pri zmene tlaku sa mení aj dostrek trysiek závlahy a to by spôsobovalo nevyrovnanosť závlahovej dávky. S takýmto kolísaním tlaku sa stretávame práve pri konvenčných systémoch s tlakovou nádobou a tlakovým spínačom, kde tlakový spínač vzopne čerpadlo až pri poklese tlaku, podľa typu tlakového spínača od 2,4 bar a vypína až pri tlaku nad 4,0 bar. Je to veľmi veľký rozsah, ktorý sa negatívne prejavuje na závlahovej dávke danej plochy. Aj tento konvenčný typ ovládania čerpadiel sa dá prispôsobiť, tak aby kolísanie tlaku bolo minimálne. Vyžaduje však ďalšie investície, napr. do kvalitného mosadzného regulačného ventilu, ktorý upravuje maximálny tlak systému. Prispôsobením klasického systému ovládania sa však neodstránia tvrdé vzopnutia a dobeh.

Ovládanie čerpadla použitím tlakového spínača v kombinácií s tlakovou nádobou je v súčasnej dobe ešte stále veľmi rozšírený. Častokrát sa však stretávame s nedostatočným zabezpečením tohto systému, ako napr. s chýbajúcim inverzným tlakovým spínačom, ktorý čerpadlo chráni proti suchobehu. Taktiež chýba ochrana proti preťaženiu, nadprúdu, prepätiu a podpätiu. Ďalšou nevýhodou je, že tlaková nádoba by mala mať svoju minimálnu veľkosť. Veľkosť tlakovej nádoby závisí od množstva vody, ktoré sa bude maximálne používať na odbernom mieste. V prípade, ak bude potrebné množstvo 20 lit/min, tlaková nádoba by nemala byť menšia ako 80 litrov! Od veľkosti tlakovej nádoby závisí počet vzopnutí čerpadla, ktorých by nemalo byť viac ako 15 (max.20) za hodinu. Nezabudnite, že na takto veľkú tlakovú nádobu budete potrebovať aj priestor v šachte. Lacnejšie tlakové nádoby vyžadujú pravidelnú, max. každých 6 mesiacov, kontrolu tlaku. Ak tlakovú nádobu nebudete pravidelne dotlakovávať, po krátkej dobe sa znehodnotí tlakový balón v tlakovej nádobe a začne prepúšťať. Keď sa už rozhodnete pre konvenčný systém ovládania čerpadla, odporúčame používať kvalitné komponenty, ako aj tlakové nádoby, ako sú napr. nerezové alebo tlakové nádoby rady PressreWaveTM z polypropylénovou vložkou. Tieto nádoby nevyžadujú „žiadnu“ údržbu a majú 5 ročnú záruku!

Cerpadlo1Cerpadlo2

Väčšina komponentov je umiestnených v šachtách. Šachty však nie sú odvetrané a je v nich vysoká vzdušná vlhkosť. V takýchto šachtách dochádza k silnej korózii, ako je vidieť na obrázkoch. Aj keď takmer všetky komponenty majú vysokú odolnosť voči prachu, špine a vode, ktoré sa vyjadruje označením „IP xx“, nie sú odolné voči vysokej vzdušnej vlhkosti.

Vygenerované za: 0.02 sekúnd
308,599 návštev